rsz banner23

  • Fotografija-2x
  • Fotografija-3
  • 1234
  • Fotografija-5
  • Fotografija-8x
  • Fotografija-0x
  • Fotografija-4x
  • Fotografija-1

Ciljevi društva

Temeljni cilj našeg djelovanja je biti što bliže svakom bolesniku koji boluje od MS-a, te mu pri životnim poteškoćama pomoći u skladu s našim mogućnostima.

Promicanje ljudskih prava i djelovanja na izjednačavanju mogućnosti osoba oboljelih od MS-e i srodnih bolesti.

Poticanje i iniciranje unapređenja istraživanja, liječenja, rehabilitacije i zaštite osoba oboljelih od MS-a.

Iniciranje i predlaganje nadležnim tijelima mjera za unapređivanje kvalitete života i uloge u društvu oboljelih od MS-e i srodnih bolesti, te njhove pravne i materijalni zaštite.

Poticanje i podupiranje osnivanja klubova, odnosno drugih oblika osposobljavanja oboljelih od MS-e i srodnih bolesti, te organiziranog korištenja slobodnog vremena u cilju socijalizacije.

Suradnja sa srodnim Udrugama ili Društvima, te uključivanje u međunarodne srodne organizacije.

Koprivnica
+6...+11° C